Vlada Republike Srpske na sjednici koja je održana jučer u Banja Luci odlučila je dati suglasnost na sporazum o suradnji s tvrtkom Rafinerija nafte Brod. Ta se tvrtka, naime, obratila Ministarstvu energetike i rudarstva RS-a upravo s inicijativom za zaključivanje Sporazuma o suradnji s Vladom RS-a. 

Predloženim sporazumom, objavljeno je na stranici Vlade RS-a, investitor iskazuje zanimanje za ulaganje u energetiku u RS-u, posebice u djelatnosti prirodnog plina. Vlada RS-a pak iskazuje spremnost na suradnju u cilju realizacije namjera zaključenih u sporazumu, osobito imajući u vidu višegodišnje iskustvo tog ulagača u području prerade nafte. 

Konkretno, namjera tog gospodarskog subjekta je gradnja termoelektrane na plin za proizvodnju električne energije, tehnološke i ogrjevne pare, kao i niskotemperaturne topline, snage 100 MW. 

Ako studija pokaže tehničku izvodljivost i ekonomsku opravdanost, ulagač će podnijeti zahtjev za dodjelu koncesije. Vlada je, s druge strane, suglasna da će po zahtjevu ulagača provesti sve neophodne aktivnosti u cilju dodjele koncesije u skladu s važećim propisima. 

Prema očekivanjima, visina kapitalnih troškova procjenjuje se na 150 milijuna eura.