Bugarska uvodi obvezu licenciranja za trgovanje plinom. Naime, amandmanom u posljednji trenutak na bugarski Zakon o energiji od 26.6.2020. godine trgovina prirodnim plinom postaje djelatnosti koja podliježe obvezi ishođenja licence od bugarskog energetskog regulatora, Povjerenstva za regulaciju energetike i vodoprivrede (KEVR).

Do sada su trgovci prirodnim plinom mogli slobodno trgovati na bugarskoj plinskoj burzi ili na izvanburzovnom (OTC) tržištu bez potrebe za licencom. No, od 1.10.2021. godine time će se smjeti baviti samo licencirani trgovci. Zbog toga već od 1.1.2021. godine trgovci mogu podnijeti prijave za licence KEVR-u i slijediti posebne postupke licenciranja. 

Licencu će tako moći dobiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane u skladu s bugarskim Trgovačkim zakonom ili imaju ekvivalentnu registraciju u nekoj drugoj članici Europske unije. Uz to, trgovci prirodnim plinom morat će zadovoljavati određene tehničke, financijske, materijalne, kadrovske i organizacijske kriterije. Isto tako, morat će priložiti poslovni plan i informacije o dosadašnjem iskustvu u tom području i kvalifikacije osoblja. Postupak licenciranja bi, prema Zakonu, trebao trajati do tri mjeseca, iako bi to u praksi moglo biti i do šest mjeseci. Licence će se izdavati na razdoblje do 35 godina. 

Do spomenutog amandmana, Bugarska je imala najjednostavnije regulatorne i administrativne zahtjeve za ulazak na veleprodajno tržište plina i trgovanje na njemu, objavila je austrijska odvjetnička tvrtka Schoenherr.