Europska unija je za čak 367% ili gotovo pet puta povećala uvoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz SAD-a u proteklih godinu dana. Tako značajan porast uvoza američkog LNG-ja započeo je sklapanjem novog sporazuma o suradnji EU-a i SAD-a. 

To povećanje uvoza američkog LNG-ja podudara se i s europskim ciljevima o divezifikaciji uvoza energenata, ali i s povećanjem (uglavnom američkog) pritiska na projekt plinovoda Sjeverni tok 2 koji će do Njemačke i Zapadne Europe dovesti nove količine prirodnog plina iz Rusije, objavio je ruski portal 'Sputnik News'.