Do povećanja cijene plina za građane nakon 1. travnja neće doći. Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku da cijena plina po kojoj opskrbljivač u obvezi javne usluge (HEP) plin prodaje za potrebe kućanstava i proizvodnju toplinske energije treba biti na razini 0,1809 kn/kWh. U tu cijenu uključen je trošak transporta, trošak naknade za prekoračenje ugovorenog transportnog kapaciteta, trošak skladišta plina, naknada HROTE-u i drugi troškovi prema Pravilima o organizaciji tržišta plinom. To ne uključuje naknade za prekoračenje ili manje preuzete količine plina od ugovorenoga u ugovora o prodaji plina, a ta cijena bit će aktualna od 1. travnja do 31. ožujka 2018. godine. Za usporedbu, HEP sada plin opskrbljivačima prodaje po cijeni od 0,1734 kn/kWh s uključenim naknadama za transport plina, prekoračenje ugovorenog kapaciteta i skladište plina, kao i naknade HROTE-u. 
Vlada RH i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uložili su maksimalne napore kako bi omogućili da promjene na tržištu vezano uz cijenu plina ne osjete građani. "Mi smo prvo Ministarstvo koje se uhvatilo u koštac s problematikom plinskog poslovanja. Napori koje smo poduzeli i kojima smo spriječili značajno poskupljenje plina pokazuje da populisti iz opozicije koji su prije imali priliku krojiti politiku nisu bili u stanju voditi energetski sektor Hrvatske" rekao je državni tajnik Ante Čikotić. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poduzelo je sve raspoložive mjere kako bi utjecalo na cijenu plina te su se sagledale sve stavke u strukturi cijene plina kako bi se našlo prostora da ne dođe do udara na standard građana. I to kroz, primjerice, smanjivanje udjela u cijeni koje imaju tranzitni i transportni troškovi, troškovi skladištenja te racionalizaciju poslovanja državnih tvrtki. Posebno se vodilo računa da se kroz smanjenje ostalih troškova koji se plaćaju kroz račun za plin, uz zaštitu građana i industrije, istovremeno osigura da se ne našteti poslovanju naših energetskih kompanija poput HEP-a i Plinacroa. "Kroz smanjenje tarifa i ostalih stavki u računima, benefite će osjetiti i građani i industrija" istaknuo je državni tajnik Čikotić.