Tajnik ciparskog predsjednika Titos Christofides na praškom summitu o skladištenju plina konstatirao je da bi Cipar mogao postati centralno plinsko čvorište na Mediteranu, zahvaljući ogromnim rezervama plina u podmorju u blizini tig otoka. Ukupne plinske rezerve istočnog mediteranskog bazena procijenjene su na 120 do 150 bilijuna kubika, a strateška pozicija Cipra u kombinaciji s planom za izvoz plina mogla bi promovirati taj otok u alternativno i potpuno fleksibilno LNG čvorište za Europsku uniju, ali i ostatak svijeta. Ta zemlja tek treba stvoriti institucionalne, legalne, operativne, tehnološke i operativne institucije za provedbu kvalitetne ekonomske energetske politike. Ciparske rezerve nalaze se na udaljenosti od samo 500 km od južne granice Europske unije, čime će taj otok igrati presudnu ulogu na geopolitičkoj i ekonomskoj mapi ovog dijela svijeta, piše Energia.gr.