Danas će biti izdata lokacijska dozvola za izgradnju plinovoda “Južni tok” u Srbiji, a građevinska dozvola bit će izdana sutra, najavio je ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević. "Srbija je potpuno spremna da 24. studenog počne izgradnja tog magistralnog plinovoda kroz našu zemlju" rekao je Bačević za TV B92. On je podsjetio da je to ministarstvo ranije završilo prostorni plan područja posebne namjene za “Južni tok”, što je bio preduvjet za realizaciju tog velikog projekta. Država u plinovod ulaže 75 milijuna eura, a jednak dio ulaže i Gazprom. Izbor izvođača radova tek treba uslijediti, a radovi će se izvoditi na četiri trase, Zaječar-Paraćin, Paraćin- Smederevo, Kovin-Vrbas, Vrbas-Bački Breg.