Od siječnja cijene dimnjačarskih usluga znatno poskupljuju u Gradu Zagrebu, ako Gradska skupština 22. prosinca podrži prijedlog koji je gradska uprava usuglasila s novoosnovanom Dimnjačarskom obrtničkom zadrugom koja bi u buduće trebala biti jedini dimnjačarski koncesionar u Zagrebu. Umjesto 16 kuna, oni koji žive u obiteljskoj kući, a griju se na kruta goriva, za čišćenje će izdvajati 60 kuna, a ako se griju na plin, 54 kune po jednom dolasku dimnjačara, dok će stanari u stambenim zgradama zgrada koji se griju na drva plaćati 36 kuna, a oni koji se griju na plin 30 kuna. Čišćenje najmodernijih, LAF dimnjaka (zrakodimovoda) će, umjesto dosadašnjih 21 kunu, koštati 217 kuna. Ovisno o izvedbi i toplinskom učinu priključenog ložišta, dimnjaci se u Zagrebi, prema novoj Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2015) trebaju kontrolirati (i, ako je potrebno, čistiti) 1 - 3 puta godišnje, što znači da će ta svota ipak znatno opteretiti građane. No, postoji opasnost da vlasnici zbog toga počnu izbjegavati kontrolu i čišćenje dimnjaka, što je iznimno opasno, a i danas se ne čisti svaki treći dimnjak u Zagrebu. Ipak, neke cijene usluga nisu mijenjane 16 godina, kažu u Dimnjačarskoj obrtničkoj zadruzi, a u buduće će za cijeli Grad vrijediti iste cijene usluga, piše Večernji list.