Organizacija dimnjačarstva u Hrvatskoj, čini se, slijedi jasnu crtu, onu koja razdvaja kontinentalni od primorskog dijela zemlje. Svuda gdje je u prošlosti postojala jaka tradicija dimnjačarstva  npr. u Hrvatskom zagorju, Prigorju, Podravini i sl. i tamo gdje se rano započelo s plinofikacijom pa je dimnjačarski nalaz postao nužan uvjet za uvođenje plina, dimnjačarstvo je razmjerno dobro organizirano. Mada, i u kontinentalnom dijelu Hrvatske, u pojedinim županijama i dalje trećina jedinica i lokalne samouprave nema dimnjačarske službe, što ponegdje itekako ovisi o financijskoj i organizacijskoj snazi same općine ili grada (zbog čega se postavlja opravdano pitanje imaju li onda takvi gradovi i općine uopće smisla?). S druge strane, u primorskim županijama ogranizirana dimnjačarska služba je rijetkost i gotovo se kao pravilo pokazuje stara uzrečica 'Što južnije, to tužnije'.


Primorsko-goranska županija još dobro stoji 

Od ukupno 36 jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji (14 gradova i 22 općine), u njih 11 trenutačno nema dimnjačarske službe. Točnije, u njih osam su dimnjačarske koncesije, prema podacima iz Registra koncesija Financijske agencije, istekle i to nedavno ili u protekle 2 - 3 godine. Takve općine i gradovi su Skrad (koncesija istekla 2017.), Cres (koncesija istekla 2018.), Lokve, Malinska-Dubašnica, Matulji i Mrkoplan (koncesije istekle 2019.) te Ravna Gora i Vinodolska općina, gdje su koncesije istekle prošle godine, s time da je u Ravnoj Gori novi natječaj raspisan u studenom. No, za tri općine nije bilo moguće pronaći nikakve podatke o organizaciji dimnjačarske službe, ni u ranije spomenutom Registru koncesija ni na službenim stranicama općine na internetu. To su Baška i Dobrinj na Krku i Brod Moravice u Gorskom kotaru.

Najveći 'dimnjačarski operater' na području Primorsko-goranske županije je, promatrajući broj jedinica lokalne samouprave koje pokriva, obrt Kamino iz Rijeke, a zatim s po četiri jedinice slijede dvije tvrtke 's kontinenta'. To su MLD-usluge iz Đelekovca koje pokrivaju Crikvenicu, Krk, Opatiju (dva dimnjačarska područja) i Omišalj i Dimnjačarstvo Valjak iz Beretinca koje pokriva Čabar, Kastav, Klanu i Viškovo. Po dvije općine i grada također pokrivaju 'kontinentalne' dimnjačarske tvrtke i obrti: zagrebački Dimo-promet (Punat i Vrbnik), Dimko iz Pitomače (Lopar i Rab) obrt Kovačić iz Donjeg Dragonošca (Lovran i Mošćeničku Dragu). 

Od ostalih tvrtki i obrta koji obavljaju dimnjačarske poslove u Primorju i Gorskom kotaru još svakako valja spomenuti veliku riječku dimnjačarsku tvrtku Dimnjak koja se brine za sigurnost odvoda dimnih plinova u svih pet dimnjačarskih područja u Rijeci. Tu su još i dvije komunalne tvrtke: Risnjak-Delnice u Delnicama i Lokvarka u Lokvama, obrt Negro u Vrbovskom, In Grupa iz Slavonskog Broda u Malom Lošinju i Novi dim u Novom Vinodolskom. 


Nema dimnjačara u Lici

Dio Hrvatske u kojem bi dimnjačarska služba upravo s ciljem zaštite od požara najviše trebala biti razvijena svakako je Lika gdje se i dalje najveći dio stanovništva grije na šumsku biomasu, zbog čega sigurnosti i pouzdanosti dimnjaka treba posvetiti iznimnu pozornost. Na žalost, to nije tako i čak sedam od ukupno 11 jedinica lokalne samouprave u Ličko-senjskoj županiji nema organiziranu dimnjačarsku službu. Doduše, ona je istekla u tri grada i općine: u Otočcu, gdje je natječaj za dodjelu koncesije raspisan u travnju prošle godine, Udbini i Lovincu (gdje je koncesija istekla u studenom, odnosno u svibnju prošle godine) i u Perušiću, gdje ovlaštenog područnog dimnjačara nema još od 2015. No, za Donji Lapac, Karlobag i Vrhovine nikakve službene podatke o dimnjačarskoj službi na internetu nije bilo moguće pronaći. 

U preostalim općinama i gradovima stanje je sljedeće: u Gospiću je za dimnjačarske poslove zadužena lokalna komunalna tvrtka Komunalac, u Novalji se time bavi tvrtka Dalmacija dimnjaci s Pašmana, u Senju ranije spomenuta tvrtka Dimko iz Pitomače, u Brinju Diveks iz Kalinovca, a u Općini Plitvička jezera dimnjačarsku službu obavlja još jedna tvrtka iz drugog dijela zemlje i to također iz Kalinovca - Lumago.


Bez obzira na sve to i bez obzira na to o kojem se dijelu Hrvatske radilo, najtočniji podaci o ovlaštenim područnim dimnjačarima iz mogu se najjednostavnije i najbrže pronaći u Bazi podataka ovlaštenih dimnjačara na našem portalu