Kako je u uvodnim predavanjima XXVII. međunarodnih susreta stručnjaka za plin istaknuo predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, prof. dr. sc. Miljenko ŠUNIĆ, dipl. ing., može se reći da 'zlatno doba plina' svakako nastupa, ali samo za one koji rade stručno, ispravno i razvidno. No, pri tome je također istaknuo i nekoliko neprihvatljivih pojava na hrvatskom tržištu plina koji bi tu, u svijetu sve popularniju izreku o 'nastupajućem zlatnom dobu plina', mogli dovesti u pitanje. Kao prvo, radi se o tome da je zbog nedovršene i do sada loše vođene 'liberalizacije' tržišta plinom većina hrvatskih distributera i opskrbljivača dovedena u teško stanje, što ugrožava ulaganja u gradnju nove i rekonstrukciju postojeće mreže, čime se izravno štetno djeluje na sigurnost primjene plina. Pri tome su pozvana nadležna tijela (prije svega Vlada, odnosno Ministarstvo gospodarstva te Hrvatska energetska regulatorna agencija) na određivanje takvih tarifa, odnosno cijena plina koje će 'imati smisla', odnosno omogućiti nastavak plinofikacije i rekonstrukciju postojećih distribucijskih sustava. Ako pak to ne bude moguće, postoji čak opasnost da neki koncesionari raskinu potpisane ugovore čime bi nastale nepopravive štete hrvatskom gospodarsrtvu, ali i lokalnim zajednicama.
No, da nije sve tako sivo u hrvatskom plinskom gospodarstvu, pokazuju i novi projekti koje planira operator hrvatskog plinskog prijenosnog sustava Plinacro, o čemu je govorio njegov direktor, Mladen ANTUNOVIĆ, dipl. ing. Pri tome je istaknuo da tvrtka, zajedno s HEP-om, nastavlja projekt gradnje terminala za ukapljeni prirodni plin, ali i da se planiraju nove interkonekcije sa susjednim zemljama: po jedna sa Srbijom i Slovenijom (i to upravo za isporuku plina s terminala za LNG) te čak tri s Bosnom i Hercegovinom. Konačno, naglašena je nužnost gradnje novih podzemnih skladišta plina, a na to se u svojem izlaganju osvrnuo i novi čelnik PSP-a, Krešimir MALEC, dipl. polit, koji je pri tome najavio da će do kraja 2012. godine konačno početi aktivnosti na gradnji vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju.
Uz to, održana su i mnoga druga zanimljiva izlaganja, a svakako bi valjalo izdvojiti ona o novim tehnologijama na osnovi inteligentnih sustava koje će u budućnosti primjeni plina dati sve veći značaj, a o čemu su govorili gosp. Klaus JESSE, predsjednik Saveznog udruženja njemačkih proizvođača kućanske, energetske i ekološke tehnike (BDH) te predstavnici vodećih europskih proizvođača opreme za grijanja: Boscha, Vaillanta i Viessmanna.