HERA je na sjednici prihvatila niz važnih dokumenata za detaljnu regulaciju plinskog energetskog sektora. Donesena su Pravila o organizaciji tržišta plina, Pravila korištenja sustava skladišta plina i Mrežna pravila transportnog sustava. Ti dokumenti dugo su iščekivani i proizlaze iz Zakona o tržištu plina, a daju temelje za operativno funkcioniranju sustava. Pravila o organizaciji tržišta plina koje je donio HROTE propisuje se način organiziranja i djelovanja tržišta plina. Pravilima se posebno uređuje organiziranje bilančnih skupina te vođenje registra voditelja bilančnih skupina i članova bilančne skupine, pravila na virtualnoj točki trgovanja, ugovorni odnosi operatora tržišta plina s voditeljem bilančne skupine, odgovornost sudionika na tržištu plina za njihova odstupanja i pravila obračuna energije uravnoteženja. Registar voditelja bilančnih skupila vodit će HROTE te urediti međusobne odnose s voditeljima bilančnih skupina.
Pravilima korištenja PSP-ovog sustava skladišta plina uređuju se opis sustava skladišta plina, razvoj, građenje i održavanje sustava skladišta plina, upravljanje i nadzor nad sustavom skladišta plina, postupak rezervacije i korištenja kapaciteta sustava skladišta plina, nominacije korištenja sustava skladišta plina, trgovanje kapacitetima sustava skladišta plina, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, usluge operatora sustava skladišta plina, prava i dužnosti operatora sustava skladišta plina i korisnika sustava skladišta plina, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja sustava skladišta plina, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija te mjerna pravila i pravila raspodjele kod skladištenja plina. Mrežnim pravilima transportnog sustava uređuje se razvoj, građenje i održavanje Plinacrovog plinskog transportnog sustava, upravljanje i nadzor, postupak iskaza interesa za potencijalne korisnike, priključenje na transportni sustav te niz drugih važnih pitanja.