Do sada je položeno 884 km cijevi za dvije linije plinovoda Turski tok, što znači da je položeno 48% cijevi 'offshore' sekcije tog plinovoda. Brod 'Pioneering Spirit' koji polaže cijevi za prvu liniju plinovoda prošao je kontrolnu točku na 600 km na trasi u Crnom moru. Taj je dio trase bio ranije predviđen za napušteni projekt plinovoda Južni tok, a 'Pioneering Spirit' sada nastavlja dalje polagati cijevi po trasi koja je određena isključivo za Turski tok. Ruska plinska tvrtka Gazprom započela je 7.5.2017. godine na ruskoj obali Crnog mora polaganje cijevi za Turski tok koji će nakon 910 km izaći na tursko kopno i odatle nakon još 180 km doći do tursko-grčke granice. Grade se paralelno dvije linije plinovoda, od kojih će svaka imati kapacitet tranzita 15,7 mlrd. m3 godišnje. Pri tome je prva cijev namijenjena turskom, a druga europskom tržištu, javlja ruska novinska agencija TASS.