Talijanska osnovna škola Bernarda Benussija druga je rovinjska osnovna škola koja je uvela plinsko grijanje

Zahvaljujući iznosu od 645 tisuća kuna, ugrađena je nova kompaktna plinska kotlovnica te je izvedena nova plinska instalacija prirodnog plina za potrebe grijanja koja je spojena na distribucijski sustav, objavljeno je na stranicama Grada Rovinja

Izvođač radova je Plinara iz Pule, dok je za nadzor bila zadužena tvrtka Technica Suprema.