Europska komisija odobrila je Finskoj da s 28 milijuna eura državnih sredstava potpomogne gradnju jednog od nekoliko malih LNG-terminala u mreži terminala koja će se graditi na Baltiku. Novac će se dati za terminal u luci Hamina na jugoistoku Finske, a sredstva predstavljaju otprilike 30% potrebnih. EK je odobrila državnu pomoć radi poboljšanja sigurnosti dobave na Baltiku, a tamošnje zemlje izrazito su ovisne o dobavi ruskog plina, javlja EMP.