Na 15. sjednici Upravnoga vijeća HERA-e trgovačkom društvu Elektrometal d.d. iz Bjelovara trajno oduzela dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. Trajnom oduzimanju dozvole prethodilo je donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole, od 15. srpnja 2013. HERA je Rješenje o privremenom oduzimanju dozvole donijela nakon što su utvrđene sve relevantne okolnosti iz kojih je bilo razvidno kako je Elektrometal d.d. prestao ispunjavati uvjete tehničke i financijske kvalificiranosti te da pravodobno nije ispunjavao ni obveze prema drugim energetskim subjektima koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu. Od 1. kolovoza opskrbu Elektrometalovih kupaca preuzet će Gradska plinara Zagreb Opskrba, a to će do 1. rujna morati raditi po cijenama ne većim od Elektrometalovih, priopćeno je iz HERA-e.

Na istoj sjednici donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Metodologija je donesena sukladno odredbama Zakona o energiji, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o tržištu plina, a HERA ju je bila dužna donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o tržištu plina, odnosno do 14. rujna 2013. U skladu sa Zakonom o energiji, metodologija se temelji na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša te omogućava ostvarenje odgovarajućeg povrata na razumno uložena sredstva. Model regulacije, tj. metodologija za utvrđivanje tarifnih stavki u prijedlogu Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Prema Prijedlogu Metodologije, prvo regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2014. i završava 31. prosinca 2016. Agencija je započela javnu raspravu vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Javna rasprava će se održati od 1. kolovoza do 1. listopada 2013. godine.