Europska komisija planira ukinuti ograničenja za Gazpromovo korištenje plinovoda Sjeverni tok s Njemačkom, rekli su izvori Europske unije, uklanjajući tako prepreku za ruski plan da udvostruči plinovod i potpuno zaobiđe Ukrajinu kao tranzitnu zemlju za plin. Odluka o plinovodu Opal, koji osigurava kopnenu vezu ruskog podmorskog plinovoda Sjeverni tok prema Njemačkoj i Češkoj omogućava Gazpromu da preusmjeri više svojega plina koji sada protječe kroz Ukrajinu prema Europi. Gazprom će zadržati raspolaganje s 50% plinovoda i dobit će i pravo da se natječe na licitacijama da prenosi više plina kroz još 30 do 40%, rekli su izvori stranim medijima. Minimalno 10 do 20% Opala mora biti na raspolaganju drugim opskrbljivačima u slučaju potražnje. U zamjenu za deal s Opalom, EK će tražiti jamstvo Gazproma da će zadržati dio tranzita kroz Ukrajinu nakon 2019. Od dovršetka tog plinovoda 2011. Gazpromu je bilo dopušteno da koristi 50% od 36 mlrd m3 godišnjeg kapaciteta Opala, prema odluci EU-a da spriječi opskrbljivače energijom da dominiraju ovim infrastrukturnim objektom.Još nije jasno hoće li EU dopustiti gradnju Sjevernog toka 2.