Europska komisija je objavila da je alocirala oko 190 mil. eura  za  izgradnju plinovoda kojim bi se Finska trebala povezati s plinskim sustavom Estonije. Tim plinovodom će se Finska izvući iz energetske izolacije i dobiti novi dobavni pravac te više neće ovisiti isključivo o Rusiji kao dobavljaču plina. Finska nema veliku proizvodnju plina i potpuno ovisi o uvozu plina iz Rusije pa finska vlada planira diversificirati dobavu plina i gradnjom terminala za uvoz ukapljenog prirodnog plina (LNG), javlja novinska agencija UPI.