Europska potražnja za plinom pala je za 60 milijardi m3 godišnje i nalazi se na najnižoj razini od 2002., kazala je 
Carmen López-Contreras González iz tvrtke Stream Repsol Gas Natural LNG. Pojasnila je da je do takvog pada došlo usljed tri faktora - pada proizvodnje struje iz plina, pada potrošnje u kućanstvima i industriji, pri čemu samo potrošnja u kućanstvima nije dramatično pala. Zanimljivo je da je trenutno prisutna rekordna razlika u cijeni LNG-a koji odlazi put Europe i onoga koji odlazi u Aziju. Europa će se do 2020. naći u situaciji da na neki način povrati izgubljenu potrošnju, bilo na tradicionalan način, dobavom plina plinovodima, dugoročnim ugovorima za plin ili LNG koji otežavaju pregovore ili vežeući cijenu plina uz cijenu nafte. "Trebamo i plinovode i LNG jer LNG iako nije pouzdan daje fleksibilnost koja pomaže tržišnom natjecanju, dajući Europi priliku da se pod istim uvjetima natječe na različitim tržištima. Europa treba integrirati svoja tržišta i međusobno se bolje povezati", rekla je Carmen López-Contreras González, na europskoj plinskoj konferenciji u Beču, prenosi NGE.