Mađarska (državna) plinska tvrtka Főgáz jedina je predala ponudu za preuzimanje kupaca plina na maloprodajnom tržištu od tvrtki u vlasništvu njemačkog E.ON-a i francuskog GdF SUEZ-a, objavio je Mađarski ured za regulaciju energetike i komunalnih usluga (MEKH). Njihove mađarske podružnice su ranije vratile licence za 'univerzalnog dobavljača usluga' jer su napustile opskrbu kućanstava plinom, čije cijene regulira država. Főgáz trenutačno premošćuje prilike na mađarskom tržištu energenata, kako bi zaživjela ideja o prvom nacionalnom dobavljaču energenata ENKSZ kojeg je vlada nedavno osnovala u namjeri da se na domaćem tržištu omogući jeftina opskrba plinom, električnom i toplinskom energijom, javlja mađarski dnevnik 'Budapest Business Journal'.