Tarife za prirodni plin u Francuskoj ne mogu rasti više od stope porasta inflacije, prenose francuski mediji istup premijera Jean-Marc Ayraulta na TV postajama. Francuska godišnja stopa inflacije u svibnju je iznosila 1,9%, a francuska tvrtka GDF Suez u lipnju je počela lobirati kod nezavisnog energetskog regulatora za povećanje cijene plina od 5%, prenosi Energia.gr.