Francuski energetski regulator CRE najavio je da će uskoro vladi preporučiti uvođenje pametnih brojila za plin, kojima bi se potrošnja plina smanjila do 1,5%. Ako francuska vlada prihvati taj projekt zamjena brojila trajala bi između 2015. i 2022. Nova brojila razvio je lokalni distributer oplina GrDF, sastavni dio GDF Sueza. Osim energetske učinkovitosti tvrdi se da bi pametna brojila eventualno stvorila uštedu na plinu procijenjenu na milijardu eura. Naplata plina radila bi se prema stvarnoj potrošnji, a ne na osnovi procjene kao što je to danas, javlja SEEnews.