Gazprom će početi poslovati na europskom tržištu po principu aukcijske prodaje plina, izjavio je predsjednik Upravnog odbora ruske plinske kompanije Aleksej Miler na sastanku dioničara. "Uvodimo promjene u našu strategiju poslovanja na europskom tržištu, radit ćemo po principu aukcijske prodaje plina", izjavio je Miller. Prema njegovim riječima, prva aukcija će se održati u rujnu. Na njoj će biti prodane 3 milijarde kubnih metara plina. "Ovo je dodatna metoda poslovanja na europskom tržištu. Ona ne predstavlja alternativu prodaji na temelju dugoročnih ugovora", izjavio je Miller, objavljuje RBTH.