Ruska plinska tvrtka Gazprom je pod pritiskom kupaca i konkurenata odlučila sniziti cijene prirodnog plina za kupce iz Europe. Nove cijene u 2013. godini bit će usporedive sa cijenama na spot-tržištu. Prosječna cijena prirodnog plina koji Gazprom prodaje u Europi po dugoročnim plinskim ugovorima je 2012. godine iznosila više od 0,4 USD/m3, a 2013. će pasti na oko USD/m3. To bi bila osnova za izračun, a konačna će cijena ovisiti o kretanju tečaja tijekom godine. Ta bi razina cijene bila podjednaka onoj na spot-tržištu od 34,2 USD/(MW h) i malo ispod trenutačne cijene na njemačkom spot-tržištu od 35,5 USD/(MW h) i nešto ispod razina cijena za isporuku idućeg ljeta, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia' .