Europska komisija ovlastila je rusku plinsku tvrtku Gazprom da se može pojačano koristiti njemačkim plinovodom OPAL koji povezuje plinovod Sjeverni tok s Njemačkom i Češkom. EK je odlučio da se 50% tranzitnog kapaciteta OPAL-a izuzme od propisa o pravu pristupa trećim stranama plinovodima u Europskoj uniji, čime je omogućeno da Gazprom koristi tih 50% kapaciteta, a da se za još 30 - 40% kapaciteta natječe na javnoj aukciji koja će se uskoro održati. No, ruski stručnjaci smatraju da nema drugih zainteresiranih tvrtki koje bi Gazpromu konkurirale na toj aukciji. Sadašnji kapacitet Sjevernog toka iznosi 55 mlrd. m3 godišnje pa se pojavljuje problem kako koristiti cijeli kapacitet. Naime, iako se dio plina proda izravno na izlazu, ostatak treba dostaviti na druga tržišta u Europi. Budući da je tranzitni kapacitet OPAL-a 36 mlrd. m3 godišnje, time se olakšava, ali ipak i ne rješava sasvim pitanje kako dalje distribuirati plin iz Sjevernog toka, što će se još povećati kada bude sagrađen i Sjeverni tok 2 s još 55 mlrd. m3 plina.
Korist za Gazprom od te odluke EK-a je vrlo velika jer bi mu povećane isporuke preko OPAL-a mogle donijeti uštede od 300 - 400 mil. dolara godišnje. Naime, Gazprom sada tvrtki Nord Stream, koja upravlja plinovodom Sjeverni tok plaća razliku za neiskorišteni tranzitni kapacitet, javlja novinska agencija UPI.