Gazprom je pisao svojim europskim klijentima kako bi ih uvjerio da još uvijek mogu plaćati plin bez da prekrše sankcije. Ovo je još jedna od naznaka da Rusija traži načine da nastavi slati plin za Europu. Ruska agencija TASS objavila je da su europski kupci tražili isporuke plina na razini 98,9 milijuna m3 5. svibnja, a isporuke kroz Ukrajinu teku neometano. Početkom ožujka isporuke su bile na najviišoj razini od 109,6 milijuna m3 dnevno. Europska plinska skladišta zapunjena su na 36,16%, a u Hrvatskoj se još nije započelo s punjenjem skladišta Okoli, iako je rečeno da će punjenje skladišta odrediti subjekt kojeg za to odredi Vlada, po svemu sudeći HEP

 Europske kompanije se trude da pronađu način kako da nastave plaćati plin nakon što je Moskva tražila da se plaćanje vrši u rubljama, a Europska komisija jasno naglasila da bi takvo plaćanje bilo kršenje sankcija. 

U pismu koje je predočeno Bloombergu, Gazprom je obavijestio klijente da novi način objavljen od strane vlade Rusije 4. svibnja, pojašnjava proceduru u odnosu na prvi dekret o plaćanju rubljama. Kako je nedavno objavljeno, deset kupaca ima otvoren račun u Gazprombanci za plaćanje plina. Nije poznato da li će novi način biti dovoljan da smiri bojazni Europske unije, koja je rekla da bi uspostavljanje računa u rubljama i poslovanje sa ruskom centralnom bankom značilo kršenje sankcija. 

Nova uredba određuje da se strana valuta primljena od kupaca plina razmjenuje u ruskom Nacionalnom klirinškom centru, nebankarske kreditne ustanove. U pismu Gazprom navodi da uredba osigurava transparentrnost u toku novca i isključuje mogućnost da bilo koja treća strana bude uključena u sporazume. Procedura je napravljena tako da zaobilazi sankcioniranu Centralnu banku Rusije.