Ruska plinska tvrtka Gazprom planira u razdoblju 31.8. - 2.9.2016. godine održati treću aukciju za kupnju ruskog prirodnog plina koji će se isporučivati u zimi 2016/2017. Plin će biti isporučivan na uobičajenim točkama isporuke ruskog plina u Greifswaldu, GASPOOL-u i Olbernhauu, kao i kod prve takve aukcije koja je bila održana u rujnu 2015. godine. Kupci će imati i mogućnost kupiti plin u okviru aukcija u Baumgartenu i Arnoldsteinu. Na prvoj aukciji je bilo prodano 40 lotova plina za 15 kupaca, a ukupno je tada bilo prodano 1,2 mlrd. m3 plina koji je bio isporučen plinovodom Sjeverni tok 1, javlja ruska novinska agencija TASS.