Ruski plinski div Gazprom i dalje očekuje prosječnu cijenu plina iz Rusije za europsko tržište za 2020. godinu od 0,133 USD/m3. Tako bi buduće cijene plina na nizozemskom plinskom čvorištu ('hubu') TTF potkraj 2020. godine trebala biti na razini 0,160 USD/m3, što je značajnije više od sadašnjih cijena na spot-tržištu od 0,09 USD/m3.

Istodobno, Gazprom i dalje očekuje porast cijena plina na svjetskom tržištu u četvrtom tromjesečju 2020. i prvom tromjesečju 2021. godine, pri čemu će vremenski uvjeti i količine plina pohranjenog u podzemnim skladištima imati značajan utjecaj na cijene. 

Istodobno bi Gazpromov neto dug u odnosu na dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) za 2020. godinu mogao biti i 2 puta veći, što će značiti pogoršanje financijskih rezultata. Ipak, za 2021. godinu, kada bi se stanje na tržištu trebalo poboljšati, Gazprom očekuje normalizaciju odnosa duga i dobiti, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.