Gazprom i njemačka BASF grupacija oživile su više milijardi dolara vrijedan dogovor o zamjeni imovine, postignut još 2013. godine, BASF je objavio. Prema tom dogovoru Gazprom će preuzeti potpunu kontrolu nad zajednički upravljanim europskim poslovanje s plinom i njegovim skladištenjem u zapadnoj Europi (Austrija i Njemačka), te će steći 50% udjela u BASF-ovoj podružnici Wintershall North Sea operations. Zauzvrat, Wintershall će dobiti udjele u dva plinska polja u zapadnom Sibiru sa zalihama 274 mlrd m3 plina i 74 mil. t kondenzata. Cijeli posao sa zamjenom imovine dogovoran je prije sankcija Rusiji i dobio je odobrenje Europske komisije.