Gradska plinara Zagreb od 1. siječnja iduće godine počet će naplaćivati ispitivanje unutarnjih instalacija pri redovnoj zamjeni plinomjera, što se do sada nije iskazivalo kao posebna usluga, a provjera će, prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista koštati čak 800 kuna. Toliko za te usluge naplaćuju privatni serviseri, a toliko bi navodno iznosila i nova cijena plinare. Za provođenje te odluke potrebno im je odobrenje HERA-e od koje se očekuje pozitivno mišljenje. "Prema članku 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, mi kao operator distribucijskog sustava imamo obavezu najmanje jednom u deset godina izvršiti provjeru ispravnosti unutarnjih plinskih instalacija u stambenim građevinama, odnosno pri redovnoj zamjeni plinomjera radi umjeravanja", kazao je glasnogovornik plinare Davor Šestan. Korisnici će plaćati samo ispitivanje, odnosno provjeru ispravnosti plinskih instalacija, dok će trošak dolaska ekipe, demontaža starog plinomjera i montaža novog biti na teret GPZ-a. Ovlašteni serviseri plinskih trošila i instalacija rekli su Večernjaku kako se jeftinija provjera može napraviti za 300 kuna ako potrošači žele provjeru zbog sigurnosti, no ako je za taj posao potreban certifikat onda to košta 800 kuna.