Gradska plinara Zagreb će u suradnji sa Hrvatskom poštom provesti očitanje potrošnje plina i to u periodu od 15. lipnja do 15. srpnja na svim obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. Očitanje će se obavljati radnim danom i subotom u razdoblju od 8 do 20 h, a očitači su dužni prilikom očitanja krajnjem kupcu pokazati svoju službenu iskaznicu. O točnom terminu očitanja na mjernom mjestu građani će biti pravovremeno obaviješteni putem obavijesnih letaka koji će vam biti dostavljeni u poštanske sandučiće i na oglasne ploče u zgradama. Kupci čije je mjerno mjesto nedostupno ili je objekt zatvoren, mole se da omoguće pristup mjernom mjestu u predloženom terminu, kako bi se omogućio pravilan obračun potrošenog plina i kontrolu obračunskog mjernog mjesta.