Sukladno direktivama EU, Gradska plinara Zagreb građanima nudi nekoliko modela daljinskog očitanja plina. Kako prenosi Večernji list, GPZ u svojoj ponudi nudi ugradnju automatskog sustava dostave stanja potrošnje putem teleoperatera, slanja podataka putem radijske frekvencije do korištenja svjetlosnih vodova podružnice Digitalni grad. Koji se sustav primjenjuje na koje brojilo ovisi o nekoliko čimbenika. Naime, nova se tehnologija ugrađuje u nove zgrade i nove plinomjere, dok se radijski sustav na principu frekvencije ugrađuje kod postojećih korisnika, a kako se navodi, građani za 700 kuna mogu uvesti novu uslugu daljinskog očitanja. U konačnici, poručuju iz Plinare, ulaganjem u digitalno očitanje građani će dobiti na komociji jer više neće morati voditi brigu je li im stanje na brojilu očitano ili ne, dok će se druge strane, Plinara dobivati točnije podatke i ostvariti uštedu. "Klasično očitanje obavljamo četiri puta godišnje, a uspješnost je 80%, dok digitalnim očitanjem dobivamo stopostotne podatke", rekao je Mario Jelić, direktor Sektora za podršku korisnicima sustava. Od sadašnjih 275 000 korisnika koji su priključeni za plin, zasad je moderniju uslugu uzelo njih 33 000, a prema naputku EU-a, do 2020. godine to bi trebalo učiniti 80% potrošača.
Digitalno očitanje plinomjera za Plinaru je dvostruko jeftinije od klasičnog očitanja brojila čak i kada se u cijenu uračunavaju i sve investicije koje Plinara mora poduzeti kako bi sustav mogao funkcionirati. 
Svi zainteresirani za daljinski sustav očitanja plinskog brojila mogu se direktno javiti u GPZ.