Cijene plina za velike industrijske kupce smanjila se za 20% u protekle dvije godine, a Poslovni dnevnik tvrdi da je cijena nekima pala i više. HEP i kutinska Petrokemija 2012. godine plin su Prirodnom plinu plaćale oko 500 USD za tisuću m3, a 2013. cijene su počele padati kada je Prvo plinarsko društvo agresivnije ušlo u tržišnu utakmicu. PPD je Petrokemiji plin te godine prodavao za 390 USD za tisuću kubika a u ovoj godini za 380 USD za istu količinu. 2012. HEP Plin je Ini plin plaćao 570 USD za tisuću kubika, a nakon toga cijena je pala na 450 USD za istu količinu. HEP sada ima tri ugovora za dobavu plina - za kontinuiranu dobavu Ini plaća oko 380 USD za 1.000 m3, a za količine s nešto većom fleksibilnošću PPD-u plaća 420 USD, dok najveću cijenu plaća MET-u, oko 580 USD za tisuću kubika.