PSP je objavio da su u četvrtom, posljednjem krugu otvorenog postupka prodaje Ininog plina u skladištu Okoli pristigle dvije ponude, HEP-ova i Plinacrova, za ukupne količine plina od 1,038 milijardi kWh. Točnije, te dvije tvrtke zainteresirane su za kupnju 109 milijuna m3 plina, od čega HEP želi kupiti 105 milijuna m3, a Plinacro 4 milijuna m3. Neslužbeno doznajemo da je HEP za plin ponudio platiti 0,57 kn po m3, dok je Plinacro ponudio nešto višu cijenu, iznad 0,70 kn po m3. Ukupno je na prodaju ponuđeno 193 milijuna m3 plina kojeg Prirodni plin nije povukao iz skladišta Okoli. Ukupan kapacitet skladišta Okoli je 553 milijuna m3 plina, dakle, HEP, koji ima pravo na 70% kapaciteta skladišta je ovim postupkom nabavio tek manju količinu potrebnog plina. 
Zanimljivo je da se druga dva korisnika skladišta - PPD i MET Croatia Energy Trade uopće nisu natjecali sa svojim ponudama u ovom posljednjem krugu. Neslužbeno doznajemo da će se ponude HEP-a i Plinacra smatrati konačnima tek iduće srijede, 23. travnja, do kada bi plin u skladištu trebao biti i plaćen. Neslužbeno doznajemo da Prirodni plin, koji je vlasnik plina u skladištu, može slobodno raspolagati neprodanim količinama plina koje može ponuditi na prodaju ili ih povući. Očekuje se da će ipak uskoro biti organiziran novi otvoreni postupak prodaje plina u skladištu.