Preuzimanja i spajanja u hrvatskom plinskom gospodarstvu ide dalje. Nova meta preuzimanja je tvrtka Darkom - distribucija plina iz Daruvara, a i ovaj put preuzimač je HEP Plin, koji je nedavno zaključio ugovor o preuzimanju Gradske plinare Krapina.

Vijest o tome spomenuta je na upravo održanom 20. plinarskom forumu, a kako je potvrdio direktor Darkom - distribucije plina, Igor Slivar, dipl. ing., takvu je odluku nedavno odobrila Skupština tvrtke, dok sam postupak preuzimanja započinje 1. svibnja ove godine. Kao i u slučaju GPK-a, očekuje se da će Darkom - distribucija plina još neko vrijeme poslovati kao samostalna tvrtka u sklopu HEP Grupe, a onda će se konsolidirati u HEP Plin, odnosno postati njegov Pogon. 

Time HEP Plin nastavlja svoju poslovnu strategiju preuzimanja manjih plinskih tvrtki po Hrvatskoj i time širi mrežu svojih korisnika. No, čim obje preuzete tvrtke budu konsolidirane, HEP Plin će imati više od 100 000 priključenih potrošača, što znači da će morati provesti postupak razdvajanja djelatnosti distribucije i opskrbe plinom. Taj postupak do sada je morala provesti samo Gradska plinara Zagreb, tako da se opskrbom plina sada bavi njezina sestrinska tvrtka (također u sastavu Zagrebačkog holdinga) GPZ - Opskrba. Nešto slično trebat će se tako provesti i u HEP-u.

Darkom - distribucija plina djelatnost distribucije plina obavlja na području gradova Daruvara i Grubišnog Polja i općina Sirač, Končanica i Dežanovac. Prema podacima Hrvatske stručne udruge za plin iz 2019. godine, tvrtka u prosjeku distribiuira 8,386 mil. m3 prirodnog plina godišnje, od čega na kategoriju kućanstva otpada 3,526 mil. m3 godišnje. Istodobno, tvrtka ima 6097 potrošača, od čega 5451 onih iz kategorije kućanstava, a duljina plinske distribucijske mreže iznosi 161 km.