Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije dalo je na sjednici održanoj 13. prosinca 2012. pozitivna mišljenja na prijedloge cjenika nestandardnih usluga 36 operatora plinskog distribucijskog sustava, 35 opskrbljivača koji plinom opskrbljuju kućanstva (jedan opskrbljivač nije HERA-i dostavio prijedlog cjenika) te po jednog operatora plinskog transportnog sustava (Plinacro) i operatora sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina - PSP). Cjenici se mogu primjenjivati od 1. siječnja 2013, priopćeno je iz te agencije. 
Nestandardne usluge su prema Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama i plaćaju se prema posebnom cjeniku kojeg donosi svaki operator sustava i opskrbljivač plinom (za kućanstva) uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje HERA-e. Prema izračunima HERA-e, prosječna cijena radnog sata korištena za utvrđivanje najvišeg iznosa cijene za svaku od nestandardnih usluga u 2013. smanjena je u odnosu na 2012. oko 5% za operatore plinskog distribucijskog sustava, oko 1% za operatora transportnog sustava, za opskrbljivače je ostala nepromijenjena, dok su cijene tih usluga za skladištenje plina prvi puta utvrđene za 2013. godinu. Kako su ostali parametri za utvrđivanje cijena takvih usluga ostali nepromijenjeni, cijene će u 2013. za većinu nestandardnih usluga biti niže nego u 2012. u skladu sa smanjenom cijenom rada. 
Potrebno je naglasiti da su troškovi vezani uz pružanje nestandardnih usluga postojali i ranije, ali su kroz cijenu plina naplaćivani svim kupcima tog energenta. Uvođenjem cjenika za nestandardne usluge troškove plaćaju kupci plina, odnosno korisnici sustava, koji ih uzrokuju. Jedna od redovitih nestandardnih usluga je ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojeće instalacije zbog izdavanja ispitnog izvještaja. Takvo ispitivanje se mora napraviti jednom u 10 godina, a obično se obavlja kod redovite zamjene plinomjera, odnosno svakih 8 godina. Za korisnika koji živi u obiteljskoj kući u kojoj je plinomjer smješten u plinskom ormariću izvan građevine, potrebno je ispitati mjereni dio unutarnje plinske instalacije. Najviša dopuštena cijena takvog ispitivanja u ovoj godini (s uključenim PDV-om) je 210,74 kuna, dok će se u 2013. smanjiti na 199,55 kuna. Ako je plinomjer smješten u građevini, potrebno je ispitati i nemjereni dio instalacije, tako da je najviša dopuštena cijena u ovoj godini 412,40 kuna, a u 2013. će biti 435,51 kuna. 
Kod korisnika koji žive u stambenim zgradama iznosi su niži jer se ispitivanje obavlja istodobno za više korisnika. Isto tako, nestandardna usluga koju ugovaraju pojedini kupci je plaćanje potrošenog plina svaki mjesec prema očitanoj potrošnji. Naime, opskrbljivač je kupcima kategorije kućanstvo u skladu s Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom dužan dva puta godišnje očitati plinomjer i obračunati potrošnju. Uobičajeno je da se očitanje i obračun rade četiri puta godišnje za što se ne naplaćuje nestandardna usluga. Međutim, ako kupac želi plaćati plin svaki mjesec prema očitanoj potrošnji, može sklopiti takav ugovor s opskrbljivačem. U tom slučaju opskrbljivač će mu svaki mjesec izradu obračuna kao nestandardnu uslugu naplaćivati 12,5 kuna i troškove dostave. 
Kupac neće platiti troškove dostave ako sam očita plinomjer i zatraži izradu obračuna u poslovnom prostoru opskrbljivača. HERA je prvi put mišljenje na prijedloge cjenika za nestandardne usluge operatora transportnog sustava, 34 operatora distribucijskog sustava i 33 opskrbljivača koji plinom opskrbljuju kućanstva (opskrbljivači u obvezi javne usluge) dala 12. srpnja 2012. U 2012. cjenike je primijenilo 27 operatora distribucijskog sustava i 26 opskrbljivača koji plinom opskrbljuju kućanstva. Od navedenog broja, 6 operatora distribucijskog sustava i 1 opskrbljivač su primjenjivali cijene koje su niže od najviših dopuštenih. Iz prijedloga cjenika nestandardnih usluga za 2013. vidljivo je da će čak 16 operatora distribucijskog sustava i 4 opskrbljivača primjenjivati cijene niže od najviših dopuštenih. Ako se ima u vidu da se cjenici nestandardnih usluga odnose na oko 600.000 kupaca plina u Hrvatskoj, od početka njihove primjene bilo je vrlo malo žalbi kupaca.