HERA je  otvorila javni natječaj za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2021., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina. Javni natječaj je otvoren do 5. veljače 2019. Trenutno ulogu opskrbljivača na veleprodajnom tržištu (OVT) do kraja ožujka obnaša HEP, odlukom iz lipnja prošle godine, a sada se traži nasljednik. Naime, opskrbljivač na veleprodajnom tržištu po tržišnim cijenama dobavlja plin za potrebe tarifnih kupaca (kućanstva) i uz malu maržu ga po reguliranoj cijeni prodaje opskrbljivačima koji s njim sklope ugovor.  OVT dakako, mora kalkulirati i trošak transporta i skladišta. Prošle godine na istovjetan natječaj HERA-e za OVT-a nitko se nije javio jer je cijena plina rapidno porasla tako da je bilo teško, praktički i nemoguće po komercijalnim uvjetima nabavljati plin a prodavati ga po reguliranoj cijeni bez gubitaka ili izmakle dobiti. Prema propozicijama natječaja, u slučaju rasta ili pada cijene plina, OVT može svoju prodajnu cijenu korigirati samo +/- 10% u odnosu na dotadašnju. Kako su cijene na spot tržištima i dalje visoke i nema naznake da će pasti, pitanje je hoće li za natječaj za OVT-a biti interesa ili će tu ulogu opet dobiti HEP. Ministar energetike Tomislav Ćorić prije desetak dana je rekao da će Hrvatska iskoristiti zakonsku mogućnost da cijenu plina za kućanstva drži reguliranom do 2021. U protivnom, plin bi kućanstvima poskupio 20-30% u startu, a ne samo 10%, što će osjetiti već u proljeće. Također, u tijeku je i javna rasprava za Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom a trajat će do 18. veljače. Tijekom 2018. godine došlo je do naglog porasta cijena električne energije na veleprodajnom tržištu što je dovelo do potrebe za promjenom postojeće metodologije kako bi se za zajamčenu opskrbu odredile tarife koje rezultiraju višom cijenom zajamčene opskrbe od cijena na maloprodajnom tržištu električne energije. Tarifne stavke u zajamčenoj opskrbi ostat će 10-25% više od onih na tržištu kako bi potaknule kupce da odaberu tržišnog opskrbljivača.