U Budimpešti je u utorak potpisan Memorandum o suglasnosti o zajedničkom pristupu uspostavi trajnog dvosmjernog plinskog kapaciteta između Republike Hrvatske i Mađarske u kontekstu inicijative zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava. Memorandum su potpisali državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg i državni tajnik u mađarskom Ministarstvu nacionalnog razvoja András Aradszki te predstavnici energetskih regulatora i operatori transportnog sustava u Hrvatskoj i Mađarskoj. Potpisivanju je prisustvovao i potpredsjednik Europske komisije za energetsku uniju Maroš Šefčovič te potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Hrvatska i Mađarska su dogovorile potpisivanje Memoranduma slijedom obveze uspostave dvosmjernog kapaciteta za povratni smjer toka plina na svim prekograničnim točkama između država članica EU. Memorandum predviđa uspostavu dvosmjernog kapaciteta plina u tri faze. U prvoj će se fazi kratkoročnim mjerama omogućiti prekidivi fizički povratni protok korištenjem mađarske kompresorske stanice. U drugoj fazi, do kraja ožujka 2019., sagradit će se prva kompresorska stanica u Hrvatskoj. A u posljednjoj fazi bi se uz uvjet osiguranja novih izvora plina, poput izgradnje LNG terminala na otoku Krku ili Jadransko-jonskog plinovoda, izgradila dodatna infrastruktura za povećanje kapaciteta.
"Potpisivanje memoranduma je važan korak ne samo u regionalnoj suradnji, već i u smislu ostvarenja glavnog cilja energetske unije, a to je osigurati sigurnu, pristupačnu i održivu energiju za cijelu Europu. Kada govorimo o sigurnosti opskrbe, želim posebno istaknuti najvažniji energetski projekt u Hrvatskoj, LNG terminal na otoku Krku. On će osigurati ne samo opskrbu plinom u srednjoj Europi, nego i diversifikaciju izvora energije", kazao je državni tajnik Mario Šiljeg. Pojasnio je kako je izgradnja LNG terminala tek početna točka te će projekt biti potpuno implementiran jedino ako plin iz terminala bude raspoloživ izvan granica Hrvatske, zbog čega je potrebno ostvariti dvosmjerni plinski tok. "Mađarsku doživljavamo kao partnera i to ne samo u energetskom sektoru, već i u drugim područjima. Siguran sam da će sljedeće dvije godine biti važne za odnose naše dvije države u energetskom sektoru te da ćemo imati mnogo prilika za suradnju", poručio je Šiljeg.