INA je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila o potpisivanju ugovora s HEP-om o isporukama prirodnog plina. Kako se ističe, isporučeni plin bit će namijenjen za proizvodnju električne energije u HEP-ovim termoelektranama. Ugovorom je predviđena isporuka 138 mil. m3 prirodnog plina u plinskoj godini 2017/2018, odnosno u razdoblju 1. listopada 2017. - 1. listopada 2018.