Petrokemija je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila da joj INA nastavlja isporučivati prirodni plin. Kako se ističe, nakon privremenog prekida isporuke plina, one se od 29.1.2018. godine nastavljaju. Naime, Petrokemija je INA-i platila više od 20 milijuna kuna duga za plin. U skladu s time, postrojenja za proizvodnju mineralnog gnojiva rade punim kapacitetom, prema planovima proizvodnje.