Na inicijativu Nadzornog odbora Ina je od Ekonerga zatražila i dobila studiju koja razrađuje model kako postupno poskupiti plin kućanstvima. U Hrvatskoj plin koristi 605.568 kućanstva,a koja troše 771 milijun kubika, a najviše ih je u Zagrebu. Za sve njih nabavna cijena plina trenutno iznosi 1,7 kn/m3, što u Zagrebu sa svim davanjima u prodaji trenutno iznosi 2,98 kn/m3. Studija je dovršena prošloga ljeta, a predviđa uvođenje takozvanih blok tarifa koja predviđa porast cijene plina s porastom opsega potrošnje. Prema tom prijedlogu potrošnja plina odredila bi se za pojedine kategorije kućanstava  s obzirom na površinu stana. Ekonergovi stručnjaci, pozivajući se na Zakon o socijalnoj skrbi  odredili su da bi u Bloku 1 bili stanovi do 35 m2, u Bloku 2 stanovi od 35 do 55 m2, a u Bloku 3 stanovi veći od 55 m2. Za sve kategorije primijenilo bi se ljetni i zimski obračun potrošnje, a u tim razdobljima bi bila različita granica potrošnje. Zimi, u Bloku 1 granica potrošnje bila bi od 0 do 650 m3, Blok 2 od 650 do 950 m3, a Blok 3 iznad 950 m3. Ljeti bi Blok 1 imao limit od 0 do 170 m3, Blok 2 od 170 do 240 m3, a Blok 3 iznad 240 m3. Količinu plina iznad dodijeljenog limita kućanstva bi plaćala po najvišoj tržišnoj cijeni, a u Ekonergu su kao takvu uzeli 2,65 kn/m3, na što treba dodati davanja distributera. Cijena plina preka Ekonergovoj studiji sustavno bi rasla kroz period od 5 godina, dok bi građanima u Bloku 3 odmah porasla za 35,8%. U Ini neslužbeno naglašavaju da to ne znači da ona traži poskupljenje plina već da je studija Ekonerga naručena za njihove interne potrebe kako bi se utvrdilo koji su modaliteti postupne deregulacije tržišta za zaštitu najugroženijih, prenosi Jutarnji list