INA je priopćila kako će odluka Vlade o cijeni plina imati nepovoljan učinak na prihode kompanije u iznosu od 47 milijuna kuna za razdoblje od travnja do prosinca ove godine. 
"Nastavno na usvojenu odluku Vlade o cijeni plina, a koja obvezuje Inu da od 1. travnja prodaje plin HEP-u po novoj reguliranoj cijeni, željeli bismo istaknuti kako će takva odluka Vlade imati nepovoljan učinak na prihode kompanije u iznosu od 47 milijuna kuna za razdoblje od travnja do prosinca 2015.", navodi se u priopćenju iz Ine. Napominju kako je, naime, nakon prošlogodišnjeg smanjenja cijene s 2,20 kuna po prostornom metru (kn/m3) na 1,71 kn/m3, cijena danas snižena na 1,59 kn/m3. U priopćenju se navodi i kako je INA "prošle godine izrazila nezadovoljstvo i sukladno tome poduzela pravne korake vezano odluku Vlade iz veljače 2014. koja je obvezala Inu da prodaje dio svoje proizvodnje prirodnog plina za opskrbu kućanstava HEP-u kao opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu po reguliranoj cijeni, a što je imalo nepovoljan materijalni učinak na kompaniju u iznosu od 260 milijuna kuna u 2014".