Tvrtka PSP na svom webu objavila je Obavijest o otvorenom postupku prodaje plina u skladištu Okoli, koji započinje u ponedjeljak 14. travnja. Objavljeno je da će se prodavati oko 190 milijuna m3 plina, a prihvaćen je prijedlog Prirodnog plina da početna jedinična cijena bude 2,29 kn/m3 (0,2473 kn/kWh). PSP je jučer objavio Pravila i uvjete otvorenog postupka prodaje nepovučenog plina u skladištu. Za plin će se nadmetati korisnici skladišta, HEP, PPD, MET Croatia Energy Trade i Plinacro. Prema pravilima postupak prodaje traje najviše četiri uzastopna dana i traje dok se ne proda sav plin u skladištu, najviše u četiri kruga. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša jedinična cijena plina, a ponude se rangiraju počevši od najviše prema najnižoj dok se ne proda ukupna količina plina. U slučaju provođenja drugog kruga prodaje najniža cijena s kojom ponuditelj može sudjelovati iznosi 75% početne najniže jedinične cijene određene Odlukom o najnižoj cijeni plina. U trećem krugu bit će to 50% najniže cijene, a u četvrtom krugu 25% početne najniže cijene. U slučaju da se taj plin prodaje po cijeni 25% od početne, gubitak u prihodu Prirodnog plina iznosio bi gotovo 350 milijuna kuna, izračunali su u Ini. Podnositelji u svakom krugu mogu podnijeti više ponuda s različitim jediničnim cijenama plina, a PSP može prihvatiti i djelomičnu ponudu ponuditelja. Za ozbiljnost ponude ponuditelji trebaju dostaviti bjanko zadužnicu u vrijednosti milijun kuna. PSP će odbaciti svaku ponudu ponuditelja koji na dan dostave ponude nema dostatan slobodan ugovoreni radni volumen skladišta plina. Ukupno 90% sredstava prikupljenih tijekom ovog otvorenog postupka pripast će vlasniku plina, Prirodnom plinu, a 10% sredstava zadržava PSP za svoje usluge. S obzirom na to da je tarifa kojom se financira PSP regulirana, u idućem regulatornom razdoblju PSP-ova tarifa bit će smanjena s obzirom na ovaj neočekivan prihod. 

O postupku prodaje očitovala se Ina priopćenjem u kojem stoji  da je do 1. travnja ove godine, sukladno zakonskoj obvezi,  Prirodni plin u podzemnom  skladištu Okoli zadržao značajne količine plina kako bi omogućio sigurnu opskrbu kućanstava. Promjenom regulative, Prirodni plin našao se u situaciji da navedeni plin mora hitno prodati, a što nije bilo moguće ostvariti i zbog dinamike povlačenja plina iz skladišta. Od Ministarstva gospodarstva, HERA-e  i PSP-a zatraženo je  da se kompaniji omogući  povlačenje ovog plina, odnosno prodaja na tržištu do kraja srpnja, a  što ni na koji način ne bi ometalo skladištenje plina za druge korisnike skladišta kao ni opskrbu tržišta. Svi zahtjevi su odbijeni. Prirodni plin obratio se i trenutnim korisnicima skladišta (HEP, PPD, MET), no kako su bili upoznati da će prisilna prodaja uslijediti u narednom razdoblju te da će se plin prodavati po sniženoj cijeni, nisu odgovorili na ponudu, kažu u Ini. "INA ovakvo postupanje smatra izuzetno nekorektnim i štetnim za kompaniju, pri čemu su sve zainteresirane strane znale kakvu bi posljedicu odluka Vlade RH, bez prijelaznog razdoblja u kojem bi se omogućilo povlačenje plina iz skladišta,  imala za Prirodni plin s obzirom da je u vrijeme donošenja nove regulative bilo jasno da Prirodni plin u skladištu ima velike količine plina koje neće moći povući do isteka ugovora. Ovakve odluke uništavaju vrijednost kompanije stavljajući Inu u nepovoljnu tržišnu poziciju u usporedbi s njenim konkurentima", zaključuje se u priopćenju.