Vlada je u četvrtak donijela Uredbu o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije, kojom se osigurava da cijena dobave plina za sve kupce bude jednaka, neovisno troše li plin preko etažnog plinskog ili centralnog toplinskog sustava, te da se ne mijenja tijekom predstojeće ogrjevne sezone. Uredba stupa na snagu odmah i trajat će do kraja ožujka 2021. Kako je objasnio resorni ministar Tomislav Ćorić, uredbom se želi osigurati da prije početka nove sezone grijanja kupci toplinske energije iz kategorije kućanstava koji kupuju toplinsku energiju proizvedenu iz plina, budu u jednakom položaju u odnosu na kupce iz kategorije kućanstava koji izravno koriste plin. 

Isto za sve 

Time će mehanizam nabave plina za kućanstva vrijediti isto i za proizvođače toplinske energije odnosno opskrbljivače toplinskom energijom, sve dok tržišni mehanizmi ne funkcioniraju na isti način za sve krajnje kupce. "Ovom urednom želimo postići regulaciju istovjetnog načina nabave plina krajnjih kupaca koji koriste plin za proizvodnju toplinske energije i, u prijevodu, omogućiti da cijena toplinske energije iz plina za sve naše kupce bude ista i da se na mijenja tijekom ove ogrjevne sezone", zaključio je ministar energetike i ekologije. 

Dobava plina po reguliranim uvjetima

Uredbom se, naime, proširuje obveza javne usluge opskrbljivaču plinom u obvezi javne usluge (HEP-u), na opskrbu energetskih subjekata za proizvodnju toplinske energije za kućanstvo. Također se opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina stavlja dodatna obveza prodavati plin, namijenjen za takve proizvođače toplinske energije, opskrbljivaču u obvezi javne usluge pod istim uvjetima pod kojim je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin za potrebe opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo. 

Pri tome proizvođači toplinske energije koji kupuju plin za potrebu opskrbe toplinskom energijom kupaca iz kategorije kućanstava imaju pravo taj plin nabaviti po reguliranim uvjetima do trenutka do kada se u potpunosti ne deregulira tržište plina odnosno do 31. ožujka 2021. godine.