Na osnivačkoj skupštini Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK za predsjednika Udruženja izabran je Srećko Ezgeta iz Elektrometala kojeg je nedavno preuzeo GPZ. Za zamjenike predsjednika iz redova opskrbljivača izabrani su Nenad Hranilović (Međimurjeplin) i Igor Pirija (GPZ Opskrba), dok su za zamjenike predsjednika iz redova distributera izabrani Tomislav Benčić (Termoplin) i Tihana Colić (GPZ). „Udruženje opskrbljivača i distributera plinom HGK unutar Hrvatske gospodarske komore ima tradiciju dugu već 20 godina. Aktivno ćemo sudjelovati te uključivati sve članice Udruženja u javne rasprave prilikom donošenja zakonskih i podzakonskih akata iz područja energetske djelatnosti. Radit ćemo i na promociji plina kao najčišćeg fosilnog goriva, koji ima svoju budućnost i u svim je svjetskim i europskim planovima očuvanja okoliša“, istaknuo je predsjednik Udruženja Srećko Ezgeta. „Udruženje opskrbljivača i distributera plinom HGK osnovano je kako bi se status članica unutar Komore podigao na višu razinu budući da je više od 70 tvrtki u Hrvatskoj registrirano za obavljanje ovih djelatnosti. U protekle se dvije godine smanjivao broj tvrtki iz državnog, a rastao je broj tvrtki iz privatnog sektora. U oba područja tvrtke zapošljavaju oko 3.800 djelatnika, raste broj zaposlenih, kao i prihod tvrtki“, rekao je predstavnik Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Igor Grozdanić, dodajući da će se Udruženje baviti i problematikom plina i alternativnih goriva u prometu te korištenjem plina u kogeneracijama i sigurnosti opskrbe.