Cipar, Grčka, Italija i Izrael potpisali su sporazum o gradnji plinovoda ispod Sredozemnog mora. Radi se o plinovodu East-Med duljine čak 2000 km kojim bi se po dnu Sredozemnog mora trebao prenositi prirodni plin iz polja Leviathan i Aphrodite u izraelskim i ciparskim  vodama istočnog dijela Sredozemlja do europskog tržišta. Očekuje se da bi kapacitet plinovoda trebao iznositi 12 mlrd. m3 godišnje, a njegova bi gradnja trebala započeti 2021. godine. Novi plinovod bi tako trebao biti dvostruko dulji od plinovoda Turski tok ispod Crnog mora, koji je pred završetkom, ali i biti najdublje položen podmorski plinovod na svijetu, dok se troškovi njegove izgradnje procjenjuju na 8 mlrd. dolara. Iako Izrael smatra da će se tim plinovodom smanjiti europska ovisnost o plinu iz arapskih zemalja koji za sada u Europu stiže u ukapljenom stanju, spomenutom sporazumu bi se mogao pridružiti i Egipat, koji traži načine za isporuku plina sa svojih novootkrivenih nalazišta također u istočnom Sredozemlju. Isto tako, Izrael je do sada svoje potrebe za plinom uglavnom pokrivao uvozom upravo iz Egipta, objavio je ruski portal 'Sputnik News'
Istodobno, više o plinskim projektima u istočnom Sredozemlju može se pročitati u zadnjem broju časopisa EGE, dok će o projektu East-Med više riječi biti u narednom broju časopisa koji izlazi netom prije blagdana.