Ugovor Izraela i Jordana za izgradnju plinovoda koji će povezati dvije zemlje započeo je s operativnom fazom. U skladu s time, krenula je gradnja plinovoda duljine 65 km koji se proteže od Mrtvog mora do granice sa Sirijom. Očekuje se da radovi budu dovršeni potkraj 2019. i da početkom 2020. godine nova interkonekcija na Bliskom istoku bude puštena u pogon. U skladu sa spomenutim ugovorom, čija se vrijednost procjenjuje na 10 mlrd. dolara, Jordan će uvoziti oko 3 mlrd. m3 plina godišnje. Time će Izrael umjesto Egipta postati glavni isporučitelj prirodnog plina za Jordan, objavila je talijanska novinska agencija ANSAmed.