Japanska Agencija za prirodne resurse i energetiku objavila je kako je vizualno potvrđeno da se na dnu Japanskog mora nalaze metanski hidrati. Oni su pronađeni na dnu mora ispred obale prefektura Niigata i Ishikawa, a uočeno je 225 mjesta gdje se mogu nalaziti. Ta je vijest pobudila optimizam u Japanu jer se hidrati drže velikim izvorom energije iduće generacije. Struktura nalik na led može osloboditi veću energiju od sadašnjih izvora ugljikovodika, iako uz veći rizik od ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu te veći sigurnosni rizik. Pri tome se još ne može dati precizna procjena jesu li takva mjesta pogodna za komercijalnu proizvodnju koja se na drugom mjestu već ispituje u Japanu, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.