Nakon što je provela prethodna savjetovanja HERA sada provodi javnu raspravu za prijedlog Općih uvjeta za opskrbu plinom i za Mrežna pravila distribucijskog sustava. Opći uvjeti opskrbe plinom bitni su za opskrbljivače plinom jer donose niz promjena, kao i za kupce koji će biti bolje zaštićeni i informirani, posebno u postupku promjene opskrbljivača, gdje je bilo dosta poteškoća. Uvodi se i registar obračunskih mjernih mjesta pri HROTE-u koji bi trebao zaživjeti u listopadu, a trebao bi pojednostavniti postupak promjene opskrbljivača, jer se primjerice ukida prekid postupka promjene opskrbljivača zbog pogrešnih informacija o kupcu odnosno nepostojanja raspoloživog kapaciteta na transportnom sustavu. Ukida se uloga operatora promjene opskrbljivača  a svi opskrbljivači morat će objaviti obrasce za odustajanje od pokrenutog postupka kao i raskid sklopljenog ugovora o opskrbi. Opskrbljivači plinom morat će dopuniti svoje račune brojnim novim podacima i to do kraja ove godine. Mrežna pravila distribucijskog sustava između ostalog donose obvezu ugradnje mjerila za daljinsko očitanje u tarifnim modelima 6, 7 i 8 i to do 1. travnja 2019. Javna rasprava HERA-e traje do 22. ovog mjeseca.