U Službenom glasniku Grada Zagreba, u broju 15. od 20.7.2015. godine objavljen je tekst nove Odluke o obavljanju dimnačarskih poslova (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2015). Radi se o odluci, koja je očito protivno zdravom razumu, pravilima struke i činjenici da je u pripremi donošenje novog Zakona o dimnjačarstvu, koji će tu struku urediti na razini cijele zemlje, izglasana na 30. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba koja je održana 16.7.2015. godine. Naime, ta je Odluka kontroverzna upravo zbog čl. 3. u kojemu stoji sljedeće: "Dimnjačarske poslove na području Grada Zagreba može obavljati pravna osoba, odnosno fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova koja je s Gradom Zagrebom sklopila ugovor o koncesiji (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar). Područje Grada Zagreba je jedno dimnjačarsko područje. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: koncesija) daje se na rok od 15 godina." Dakle, za razliku od dosadašnjeg stanja, kada je dimnjačarske poslove obavljalo više koncesionara, svaki zadužen za po nekoliko koncesijskih područja, ujedno i zagrebačkih mjesnih odbora, s koncesijom koja je bila značajno kraća, sada će te poslove morati obavljati jedan koncesionar. Kako pri tome nijedan od postojećih koncesionara ne zadovoljava barem jednu od odredbi iz čl. 4. Odluke, a sigurno ne zadovoljava onu o "najmanje 60 zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke od kojih najmanje 30 mora imati položen majstorski ispit", rješenje će najvjerojatnije biti udruživanje dijela postojećih koncesionara u odgovarajuću udrugu ili zadrugu, a prema informacijama iz struke, to se već provodi. Da ne bi bilo zabune, koncesije će dodjeljivati 'Stručno povjerenstvo' koje će imenovati (tko drugi?) Gradonačelnik. Stoga, nije teško pogoditi tko stoji iza te ideje, tim više što je posljednja Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. gl. Grada Zagreba 6/2013 i 16/2013) donesena prije samo dvije godine, u tadašnjem sazivu Gradske skupštine, dakako uz protivljenje Gradonačelnika i 'njegovih ljudi'.