Dobavljači i opskrbljivači plinom nisu primjereno reagirali na niže cijene prirodnog plina na europskom tržištu pa je slovački Ured za regulaciju mrežnih usluga (ÚRSO) propisao da će cijene plina za kućanstva od 4.7.2016. godine biti još snižene za 4,8%, a za male tvrtke za 6,5%. Početkom svibnja 2016. godine su opskrbljivači bili upozoreni na nerazmjeran odnos njihovih cijena plina i kretanja cijena na europskom plinskom tržištu pa je energetski regulator poduzeo mjere za dodatno sniženje cijena, kada to već oni nisu učinili, javlja slovački dnevnik 'Spectator'.