Završeni su radovi na izgradnji oko 6,5 km dugog plinovoda Kneginec - Varaždin, osim prespoja na postojeći plinovodni sustav koji će biti izveden na proljeće 2019. godine, nakon završetka sezone grijanja. Radovi su započeli u lipnju 2018. godine, a kada sve bude gotovo, povisti će se razina sigurnosti opskrbe šireg područja Varaždina i Čakovca i cijela Međimurske županije. Isto tako, novim će se plinovodom osigurati neprekinuta isporuka plina pri redovnom i izvanrednom održavanju, objavio je Plinacro.